Scroll Top

COPD

COPD

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease(Chronischobstructieve longziekten) en is een verzamelnaam voor chronische bronchitis enlongemfyseem. COPD is een behandelbare, maar ongeneeslijke aandoening. COPD wordtmeestal veroorzaakt door roken, andere oorzaken zijn luchtvervuiling (waaronder fijn stof) schadelijke stoffen op het werk of een erfelijke ziekte.

Deze longaandoeningen zijn helaas blijvend en geven verschillende klachten zoals kortademigheid, vermoeidheid en chronisch hoesten met opgeven van slijm. Verdere gevolgen zijn een snellere afbraak van spiermassa.

Bij chronische bronchitis zijn de bronchiën (de vertakkingen van de luchtpijp naar de longen) vernauwd en ontstoken en daardoor wordt er meer slijm geproduceerd. De cellen die het slijm afvoeren zijn verstoord. Hierdoor kunnen bacteriën in het achterblijvende slijm zich snel vermenigvuldigen. Dit kan soms leiden tot een toename van symptomen, oftewel een longaanval (ook wel exacerbatie genoemd). Bij longemfyseem raken de longblaasjes beschadigd en de longen verliezen hun elasticiteit en worden slap. Er kan minder zuurstof uitgewisseld worden en dit zorgt ervoor dat ademhalen steeds moeilijker gaat.

Gevolgen

Deze longaandoeningen zijn helaas blijvend en geven verschillende klachten zoals kortademigheid, vermoeidheid en chronisch hoesten met opgeven van slijm. Verdere gevolgen zijn een snellere afbraak van spiermassa. Door de symptomen raken veel mensen met COPD in een negatieve spiraal. Inspanning met een verminderde longfunctie geeft benauwdheid en om dit akelige gevoel te vermijden gaan de meeste mensen minder bewegen. De algehele conditie en spierkracht gaat achteruit. Naast deze fysieke aspecten spelen er ook vaak emotionele en psychologische aspecten een rol.

Voordelen fysiotherapie

Gelukkig is er verbetering te behalen. Door middel van fysiotherapeutische coaching en begeleiding op het gebied van levensstijl, omgaan met de ziekte, ademhalingsoefeningen, kracht en conditie training. Hiernaast schrijft de arts medicatie voor om de symptomen te verlichten. Training is een belangrijk deel, maar zelfmanagement is minstens net zo belangrijk. U krijgt tijdens de fysiotherapie handvatten om zelf aan de slag te gaan en meer controle te hebbenover uw ziekte.

Dit zorgt ervoor dat:

– De kortademigheid neemt af
– De conditie neemt toe waardoor u meer energie heeft
– De spierkracht neemt toe
– U heeft een kleinere kans op een longaanval of ziekenhuisopname.
– U leert zelf wat u kan doen tegen slijmophoping

Hierdoor krijgt u minder last van kortademigheid en vermoeidheid tijdens uw dagelijkse activiteiten en neemt de kwaliteit van leven toe.
Tijdens inspanning wordt uw hartfrequentie en saturatie continu gemonitord zodat er veilig aan uw conditie en kracht gewerkt kan worden.

Het is in de toekomst ook mogelijk om in groepsverband met mede-COPDers te trainen en tegelijkertijd elkaar te steunen en motiveren.

Vergoeding zorgverzekeraar

Sinds 1 januari 2019 wordt gesuperviseerde beweegtherapie voor COPD-patiënten bij de fysio- of oefentherapeut uit de basisverzekering vergoed.
Het aantal behandelingen dat een patiënt vergoed krijgt hangt af van de ziektelast en het aantal longaanvallen en/of ziekenhuisopnames door longaanvallen.

Een verwijzing van de huisarts en/of longarts is altijd nodig om de behandelingen fysiotherapie of oefentherapie bij COPD vergoed te krijgen.

 

Bronnen: Chronisch zorgnet en KNGF richtlijn COPD © 202

×

 

HALLO!

Klik op hieronder op Fysiotherapie Torenveld om een Whats App gesprek te beginnen.

× Hoe kan ik je helpen?