Scroll Top

Privacy verklaring

Privacy beleid

 • Het Paramedisch centrum Torenveld, Witte Arend 2a 4761JA te Zevenbergen en de hieraan gekoppelde website www.pmctorenveld.nl worden u ter beschikking gesteld door maatschap E van Donselaar en LTJ Koenraads), statutair gevestigd te Zevenbergen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Provincie  te Breda, Noord Brabant onder nummer 20168796.
  Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid;

PMC Torenveld Zevenbergen garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site en van de gegevens die wij van nu noteren als u bij ons onder behandeling bent. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze medische (BIG geregistreerde) dienstverlening, legt PMC Torenveld  gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw BSN nummer en uw verzekeringsnummer en maatschappij). De BIG geregistreerden van PMC Torenveld gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van hun fysiotherapeutische, BIG gerelateerde handelingen.

Hiernaast worden gegevens verzameld over uw aandoening waarvoor u bij ons onder behandeling bent en eventuele relevante co- morbiditeiten.

Uw gegevens worden opgeslagen in ons administratie programma wat met twee-stapsauthenticatie beveiligd is en waarvan back-ups worden gemaakt. 

De rechten die u heeft volgens de AVG;

1.    Recht op inzage van uw dossier

2.    Recht op rectificatie en aanvulling

3.    Recht op beperking van de verwerking

4.    Recht op een menselijke blik bij  besluiten

5.    Recht op bezwaar maken tegen de gegevensverwerking

6.    Recht op het overdragen van persoonsgegevens(dataportabiliteit) dit betreft de gegevens die u zelf verstrekt heeft.

7.    Recht op vergetelheid .Het recht om vergeten te worden geldt in principe niet voor medische dossiers

8.    Recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen

Heeft u bezwaren betreffende punt 5, 6 of 7 dan dient u ons dit schriftelijk of per E-mail kenbaar te maken en te richten tot een van de 2 maatschapsleden. Voorts dient u zich via uw legitimatiebewijs te legitimeren

Privacybeleid andere websites
Op www.pmctorenveld.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Aanvullend

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonlijke en medische gegevens.

 • Uw medische gegevens worden alleen gebruikt voor uw behandeling binnen onze praktijk en eventueel voor overleg met andere medisch specialisten.
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. De inhoud van deze dossiers wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software, twee stap authenticatie en beschermd tegen verlies via back-ups.
 • Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.
 • De beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s zijn afgeschermd
 • Medische gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt
 • Indien u van mening bent dat onze praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens/beelden omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bejegening

                                                
Voor de omgang met en het behandelen van de patiënten zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd.

 

 • De werkwijze voor de behandeling van een patiënt wordt tijdens de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit vóór het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Persoonlijke privacy wordt gerespecteerd. Patiënten kunnen zich, wanneer zij daar prijs op stellen, afgezonderd uit- en aankleden.
 • ls er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut worden ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@pmctorenveld.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.
Wij zijn u graag van dienst.

Wijzigingen privacybeleid
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

§  Om de website beter te laten functioneren.

§  Om het gebruik van de website makkelijker te maken.

§  Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Tracking cookies
Wij vragen je toestemming om tracking cookies te plaatsen van Facebook. Op basis van de pagina’s die jij hebt bezocht, kunnen wij je advertenties laten zien waarvan we denken dat deze interessant voor jou zijn.

Social media
Op onze website staan knoppen van Facebook en Instagram om onze pagina’s te liken.  

Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Facebook en Instagram om te zien wat er gebeurt met jouw gegevens die via de cookies zijn verzameld.

Vs 1. januari 2021

×

 

HALLO!

Klik op hieronder op Fysiotherapie Torenveld om een Whats App gesprek te beginnen.

× Hoe kan ik je helpen?