Scroll Top

Tarieven

Vergoeding

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie u 100% vergoed krijgt volgens uw polisvoorwaarden. In sommige situatie kan vergoeding ook uit de basisverzekering komen.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of uw aanvullende verzekering is niet toereikend om alle behandelingen te vergoeden, komen de behandelingen voor uw eigen rekening. In dat geval gelden onderstaande tarieven. Voor meer informatie over uw recht op vergoeding voor fysiotherapie kunt u contact opnemen met de praktijk 0168-324580.

TARIEVEN 2024

Alle genoemde prijzen zijn per behandeling en geldig van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024. (Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden)

Screening - intake - onderzoek fysiotherapie

€ 55,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 55,00

Behandeling fysiotherapie

€ 42,00

Behandeling manuele therapie

€ 52,00

Behandeling oedeemtherapie

€ 52,00

Hooikoorts tape - incl. rol tape

€ 25,00

Toeslag voor behandeling aan huis

€ 15,00

Korte rapporten

€ 60,00

Complexe tijdrovende rapporten

€ 90,00

Niet nagekomen afspraak (voor u gereserveerde tijd)

€ 30,00

Betalingsvoorwaarden

Op al onze diensten zijn deze betalingsvoorwaarden van toepassing.

    1. Wanneer u een afspraak maakt, reserveren wij tijd voor u. Daarom vragen wij vriendelijk de afspraak tijdig (binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak) af te melden indien u deze niet kunt nakomen. Bij te laat afmelden mag de fysiotherapeut een verzuimtarief ad 30,- euro per behandeling in rekening brengen.
    2. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de klant in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
    3. Indien de klant in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de klant.
    4. De klant verstrekt de fysiotherapeut de juiste verzekeringsgegevens. Mutaties hierin zullen direct worden doorgegeven. De klant blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen van de rekening.
    5. Bij het niet tijdig betalen van  een vordering wordt deze uit handen gegeven aan incasso-juristen.
×

 

HALLO!

Klik op hieronder op Fysiotherapie Torenveld om een Whats App gesprek te beginnen.

× Hoe kan ik je helpen?