Tarieven

Vergoeding

Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie u 100% vergoed krijgt volgens uw polisvoorwaarden. Wij hebben geen contract in 2021 met ENO.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of uw aanvullende verzekering is niet toereikend om alle behandelingen te vergoeden, komen de behandelingen voor uw eigen rekening. In dat geval gelden onderstaande tarieven. Voor meer informatie over uw recht op vergoeding voor fysiotherapie kunt u contact opnemen met de praktijk 0168-324580.

TARIEVEN 2021

Alle genoemde prijzen zijn per behandeling en geldig van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021. (Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden)

Screening directe toegankelijkheid

€ 14,00

Screening - intake - onderzoek fysiotherapie

€ 47,50

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 47,50

Behandeling fysiotherapie

€ 35,00

Behandeling manuele therapie

€ 47,00

Behandeling oedeemtherapie

€ 47,00

10 rittenkaart medische training therapie

€ 90,00

Hooikoorts tape - incl. rol tape

€ 20,00

Origene behandeling - 15 minuten

€ 15,00

Toeslag voor behandeling aan huis

€ 10,00

Niet nagekomen afspraak (voor u gereserveerde tijd)

€ 25,00

Betalingsvoorwaarden

Op al onze diensten zijn deze betalingsvoorwaarden van toepassing.

    1. Wanneer u een afspraak maakt, reserveren wij tijd voor u. Daarom vragen wij vriendelijk de afspraak tijdig (binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak) af te melden indien u deze niet kunt nakomen. Bij te laat afmelden mag de fysiotherapeut een verzuimtarief ad 25,- euro per behandeling in rekening brengen.
    2. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
    3. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.
    4. De patiënt verstrekt de fysiotherapeut de juiste verzekeringsgegevens. Mutaties hierin zullen direct worden doorgegeven. De patiënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen van de rekening
    5. Bij het niet tijdig betalen van  een vordering wordt deze uit handen gegeven aan incasso-juristen.