COVID-19 revalidatie

Multi-disciplinaire covid-19 revalidatie

Herstel na Covid-19

gaat niet altijd vanzelf. De ervaring leert dat naar schatting 1 op 10 personen die COVID heeft gehad, langdurig klachten heeft. Vermoeidheid, kortademigheid en conditieverlies komen vaak voor, maar ook hoofdpijn, concentratieproblemen en psychosociale klachten. COVID-19 revalidatie is dan een meerwaarde. Gezien de diversiteit in klachten is een multi-disciplinaire behandeling vaak noodzakelijk en een goede afstemming van zorg belangrijk. Wij bieden een multi-disciplinaire COVID-19 revalidatie. 

Wij participeren in het wettenschappelijk onderzoek naar de effecten van behandeling na COVID-19. Meer informatie leest u HIER.

Fysiotherapie

Fysiotherapie richt zich op het weer opbouwen van conditie en spierkracht. Samen kijken we naar een goede opbouw.

Vanuit het onderzoek naar Herstelzorg komt u in aanmerking voor 50 behandelingen extra fysiotherapie binnen 6 maanden indien u een verwijsbrief heeft en binnen 4 maanden start na de besmetting. 

Ergotherapie

Ergotherapie richt zich op een goede balans tussen belasting en belastbaarheid en een goede opbouw van activiteiten om vermoeidsklachten te verminderen. Daarnaast is er aandacht voor eventuele cognitieve klachten zoals prikkelgevoeligheid. 

Vanuit het onderzoek Herstelzorg komt u aamerking voor 10 uur extra ergotherapie binnen 6 maanden met verwijzing en start ook binnen 4 maanden. 

Logopedie

Na een COVID-19 besmetting kunt u moeilijkheden hebt met spreken, ademhalen of dat er (ver)slik- of stemklachten zijn. Ook communiceren met anderen kan erg vermoeiend zijn. Wanneer deze problemen zich voordoen kan een logopedist ondersteuning bieden. 

Ook de logopedie wordt extra vergoed vanuit de Herstelzorg. Er zit geen maximum aan mits en een verwijzing is en start binnen 4 maanden. 

Oefentherapie cesar

Bij de oefentherapeut Cesar kunt u onder andere terecht wanneer u problemen heeft op het gebied van slapen, spanningsklachten, vermoeidheid of problemen met bewegen. 

De behandeling van de oefentherapeut bij herstelzorg na COVID-19 wordt vergoed vanuit de basisverzekering, mits je een verwijzing van je specialist of huisarts hebt.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neem dan contact met ons op of vul het aanmeldformulier in.

Onze therapeuten van het COVID-19 team zijn:

Fysiotherapie: Coby Stekelenburg en Nigel Leon
Ergotherapie: Sterre van Ravel en Eline van Donselaar
Logopedie: Maaike Schonck
Oefentherapie Cesar: Claudia Lambregts.