Medische trainingtherapie

Medische trainingtherapie

In de praktijk is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een groepstraining in onze oefenruimte. De maximale groepsgrootte is normaal gesproken 8 personen. In de huidige coronatijd zijn dat er maximaal 5. De groepstrainingen zijn bedoeld om in kleine groepjes onder begeleiding te trainen zonder direct naar een fitnesscentrum te hoeven gaan.  De trainingen worden gegeven door onze fysiotherapeuten en er zal rekening gehouden worden met de bestaande lichamelijke problematiek. Zo nodig worden oefeningen aangepast aan de actuele situatie. 

 

Er bestaan meerdere oefengroepen met verschillende doelstellingen zoals:

  • het onderhouden en verbeteren van de algehele lichamelijke conditie (inclusief beweeglijkheid, kracht, stabiliteit en ontspanning)
  • specifieke trainingsgroepen voor mensen met lage rug- en/of nekklachten
  • specifieke trainingsgroepjen voor mensen met COPD of perifeer vaatlijden

De kosten van de huidige groepstraining bedraagt 9,00 euro per training. Wij werken in een serie van 10 trainingen. U koopt een rittenkaart van 10 trainingen van €90,-
De specifieke trainingsgroepen worden door de zorgverzekeraar vergoed mits er daarnaast geen individuele fysiotherapie gegeven wordt.